Дата на последно обновяване на сайта: 30.10.2016г.

Computer Sound Studio - "Juzisound Ltd"

 

Продукти / Products

Пподукт / Product Обяснения / Notes Цена / Price

Juzisound Total SOLO Sampler

Complect:
Sampler (Black or White color), 32 GB SD card with sounds, MIDI cable, Power cable, PS/2 keyboard

Listen Audio Demos
Download Last Sample Bank Version
Download Last Bank Manager Editor
YouTube Video Channel

Download Last OS Version: 2.76
Download Manual (BG)
Download Manual (EN)

 

Juzisound Total SOLO Sampler - е нов - уникален по своята идея семплер, ориентиран основно към свирене на СОЛО. Най-голямата разлика с всички досегашни семплери е, че този семплер НЕ ПОЛЗВА RAM памет. Семплите се съхраняват на стандартна SD карта и се свирят директно от там. Освен това, този семплер може да прави нативно всички видове познато portamento като от Casio CZ, Yamaha DX, KORG и разни други популярни свирки. Освен това има и допълнително друго уникално портаменто - разработено от Juzisound, при което е възможно ПЛАВНО преминаване от семпъл в семпъл. Освен това, семплера има и ще продължава да има нови специални режими, които служат за пресъздаване на артикулациите на свирене на различни инструменти и не могат да бъдат реализирани на никакъв стандартен синтезатор. Повечето от тях са функционални аналози и използват семплите от придобили популярност VST инструменти. Освен всичко това, вътре има и пълен функционален аналог на конвертор за духалка като PCD-1, който освен че може да управлява самия семплер, може да управлява и външен синтезатор или дори няколко синтезатора едновременно.

В посочената цена е включено: семплер, 32 ГБ SD карта с последната версия на банката със семпли /готови за ползване/, малка PS/2 клавиатурка, MIDI кабел и захранващ кабел.
In this price is included: sampler, 32 GB SD card with last version of sample library /ready for use/, small PS/2 keyboard, MIDI cable and power cable.

Цена в ЛЕВА с ДДС
1-19 бр
-0% 973 лв
> 20 бр.
-20% 778 лв
   
Price (include 20%VAT)
1 -19 pcs.
-0% 498 EUR
>20 pcs
-20% 398 EUR

Малка цифрова клавиатура, с PS/2 интерфейс, предназначена за работа с Juzisound Total SOLO Sempler.

Клавиатурата е спецялно подбрана и тествана от Juzisound и е одобрена за работа със семплерите.

За повече информация, моля кликнете ТУК или на изображението.

24 лв с ДДС

12 Euro (include 20% VAT)

Juzisound MIDI BOX PCD-1 - V2

Juzisound MIDI BOX PCD-1 - Версия 2 е на практика същото устройство като предишната версия, с изключение на добавената нова НАТИВНА поддръжка и на двата вида дъхови контролери - на Juzisound и на Yamaha.

Какво означава това: в старата версия на устройството нативно се поддържаше само дъховия контролер на Juzisound. За да се ползва някои от моделите на Yamaha BC-1/BC-2 или BC-3, те трябваше да се включват в специален допълнителен кабел - преходник, който компенсираше несъответствието в пиновете на буксите на двата контролера. В новата версия 2 на PCD-1 може ДИРЕКТНО да се включват и двата вида контролери, като нагласяването на пиновете става вече хардуерно - вътре от самото устройство, а избора на съответния контролер става софтуерно - от менюто на устройството. С една дума, кабел - преходник - вече не е необходим за да се работи с контролерите на Yamaha.

Цената е само за конвертора PCD-1 без включен дъхов контролер!

335 лв с ДДС

175 Euro - (include 20% VAT)

Juzisound Breath Controller Headset

Juzisound Breath Controller Headset е дъхов контролер предлаган от Juzisound. Той е функционален аналог на единствения друг дъхов контролер предлаган на пазара - а именно Yamaha BC-3. Устройството служи за да може да се регулира с въздух различен параметър на звука. Най често това е силата на звукла, а в някои случаи освен силата се регулира и остротата на блендата. Дъховия контролер не може да се използва сам. За да се използва, той трябва да се комбинира с конвертор, който да конвертира аналоговия сигнал от дъховия контролер в стандартен MIDI сигнал, подходящ за всяко едно музикално устройство с MIDI вход. Juzisound предлага 3 различни устройства, с които може да се използва този дъхов контролер. Това са порфесионалния конвертор за духови контролери Juzisound MIDI BOX PCD-1, така наречения подобрител за свирки Juzisound Kyeboard Enhancer и най-голямото от всички Juzisound Total SOLO Sampler, в който има вграден конвертор за дъхови контролери, подобен на PCD-1.

145 лв с ДДС

75 Euro - (include 20%VAT)


Juzisound Keyboard Enhancer

Juzisound Keyboard Enhancer представлява MIDI устройство, което има вградена MIDI ориентирана операционна система. Тази операционна система може да приема, обработва и изпраща MIDI съобщения. Идеята е, чрез това устройство и на база MIDI ориентираната му операционна система да може реално с един и същи хардуер лесно да се създават различни по своите функции MIDI устройства. Тези устройства от своя страна, да се ползват за да добавят или подобряват различни функции на почти всички модели синтезатори и всякакви други MIDI устройства. Естествено всички тези подобрения трябва да са възможни по MIDI път. Устройството има и аналогов вход, така че в него може да се връзват потенциометри, дъхови контролери, педали и разни други аналогови контролери.

120 лв + по 50 лв за всеки отделен ефект +20% ДДС.

 

62 Euro + 25 Euro per one effect + 20% VAT


Juzisound MIDI Wireless System
(BOX Version)

Perfect MIDI Wireless System with long range, low latention, free from error work and long battery life.
Designed specially for professional use in live mode, where problems with connections are not acceptable.

Operates on 2.4 GHz worldwide license-free band. Have 6 independent radio channels.

Receiver is not only receiver:
This is powerful MIDI mixer too, with independent transpose functions for every one MIDI and radio input.

Transmitter is not only transmitter:
This is powerful analog to MIDI converter for Breath controllers, Pedals, potentiometers, switches or another type analog music controllers. Possible to generate many types of MIDI messages with massive set of parameters.

Transmitter have additional finction, for control MASTER VOLUME or Program Change.
Very usseful for keyboards whu not have this controls.

550 лв с ДДС

280 Euro - (include 20%VAT)


Juzisound MIDI Wireless System
(Installation Version)

Perfect MIDI Wireless System designed for instalation in professinonal MIDI devices like MIDI accordions, portable keyboards or keytar type keyboards. Have long range, low latention and free from error work. Designed for professional use in live mode, where problems with connections are not acceptable.

Operates on 2.4 GHz worldwide license-free band. Have 6 independent radio channels.

Receiver is not only receiver:
This is powerful MIDI mixer too, with independent transpose functions for every one MIDI and radio input.

Transmitter is small board, designed for easy instalation inside in every music device. Work with power voltage from +3.6V to +5V, Ideal for use with one Li-Ion or Li-Po battery.

Transmitter is powerful analog to MIDI converter too, with 3 independent analog in channels, specialized for breath controller, pitch bend and modulation controller. Possible to connect any types of analog controllers, like pedals, potentiometers, switches or another. Transmitter generate many types of MIDI messages with massive set of parameters.

430 лв с ДДС

220 Euro - (include 20%VAT)
Computer Sound Studio - "Juzisound"